Urban Energi i sirkulærøkonomien
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere
Drift- og vedlikeholdssminar
Velkommen til drift- og vedlikeholdsseminar for fjernvarmefolk!

Årets vertskap for Fjernvarmedagene Urban Energi er Statkraft Varme, som også står for regien på vårt forseminar for drift og vedlikehold.

Det er mange spennende, nye løsnnger blant de assosierte medlemmene i Norsk Fjernvarme - og vi har ufordret dem til å fortelle om dem på dette seminaret. 

Programmet blir oppdatert med flere tema og navn fram mot seminarstart - og det blir god tid til spørsmål!

  Tirsdag 17. oktober          
09:00
  Velkommen til forseminar!
v/ møteleder Åmund Utne, Statkraft Varme
 
  Standardisering, digitalisering og IT-sikkerhet
v/ Stefan Ravnanger og Thomas Bordvik, Goodtech
 

Pitch av løsninger: 
 
  TEMA: RØRVEDLIKEHOLD
Jörgen Wennmann, Pipeguard / Mittel
Mattias Höglund, Pollex
 
  TEMA: KJELVEDLIKEHOLD
Klaus Lindahl, Heat Management
 
  TEMA: STYRINGSSYSTEMER
Yngvar Ødegaard, GUARD Automation
 
  TEMA: VANNBEHANDLING
Martine Jonassen, Arcon
 
TEMA: ILDFASTE LØSNINGER
Thomas Edler, Calderys
Last ned PDF av presentasjon

 

11:00 Befaring
De som ønsker, kan være med på befaring av Oslofjord Varmes varme- og kjølesentral i hotellkjelleren! Påmelding ved håndsopprikking i begynnelsen av forseminaret.
11:30 Lunsj - og så starter hovedprogrammet på Fjernvarmedagene!