Statsbudsjettet: - Avgiften på fossil fyringsolje må opp
7. oktober 2015
Det er skuffende at Regjeringen ikke benytter sjansen til å få fortgang i det grønne skatteskiftet ved å sette opp avgiften på fossil fyringsolje i Statsbudsjettet for 2016, mener Norsk Bioenergiforening, Norsk Varmepumpeforening og Norsk Fjernvarme.
– Skal Norge nå sine utslippsmål i 2020 haster det med tiltak for å fase ut siste rest av oljefyring i byggsektoren. I en periode med lave oljepriser er det skuffende at regjeringen ikke justerer opp mineraloljeavgiften mer enn prisstigningen, sier daglig leder Rolf Iver Hagemoen i NOVAP, daglig leder Martin Kristensen i Nobio og kommuikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i en felles uttalelse.

– Vi er svært positive til Enovas støtteordninger og styrkningen av Enova i budsjettet. Det er likevel helt uforståelig at ikke dette følges av en høyere avgift på fossil fyringsolje. En økning ville vært et svært tydelig signal til de mange tusen eiere av gamle oljefyringsanlegg som må bytte til et fornybart alternativ innen 2020, mener de tre.

Regjeringen varsler at de vil avvente resultatene fra grønn skattekommisjon i desember før de eventuelt ser på endringer i grønne avgifter.

– Det er ingen grunn til å vente til framtidige budsjett. Å fase ut bruken av fossil energi til oppvarming i byggsektoren er et både enkelt, virkningsfullt og politisk ukontroversielt klimatiltak, og et klart flertall på Stortinget har gått inn for å få på plass et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020, påpeker de tre organisasjonene.

– Her har Venstre og KrF en jobb å gjøre for å dra budsjettet i en grønn retning, sier de tre.


Det må bli dyrere å bruke fossil fyringsolje, slik at det blir fortgang i utfasingen av oljebruk i bygg, mener Norsk Varmepumpeforening, Norsk Bioenergiforening og Norsk Fjernvarme. (Foto: Enova)
KALENDER